Last ned nyttige dokumenter med relevans for fremtidens båtliv

Grønt skifte i båtbransjen

En studie av strategisk kommunikasjon overfor tidligbrukere i markedet for utslippsfrie båter.

LAST NED

10 fordeler med elbåter

Elbåtnettverket har utarbeidet en flyer med 10 gode grunner til at elbåter kan være en bedre løsning!

LAST NED

Ladeplan for elbåter i Arendal

Arendal kommune har fått penger fraMiljødirektoratet for å planlegge hvor det bør bli mulig å lade elbåter. Manglende infrastruktur for lading blir ofte oppgitt som barriere for elbåter. Ladeplanen har til hensikt å fjerne denne barrieren. Det kommer snart en ladeplan som dekker hele kysten fra Agder til indre Oslofjord.

LAST NED

Overgangen til elbåter

En studie av insentiver og strategisk kommunikasjon for elektrifisering av norske fritidsbåter. I studien analyseres markedet og barrierer/drivere for et teknologiskifte i båtbransjen. Videre drøftes effekten av ulike insentiver for stimulering av et umodent marked, og det dras lærdom fra norsk og internasjonal elbilpolitikk.

LAST NED

Electrification of leisure boats and infrastructure

Rapporten fra Business Region Gøteborg og EU-prosjektet Periscope dekker utviklingstrekk for elektrisk båtliv i en rekke europeiske byer og regioner. Det diskuteres også globale utviklingstrekk som vil ha betydning for båtbransjen fremover.

LAST NED