May 13, 2022
Peder Tellefsdal, daglig leder

Norge kan bli størst på utslippsfrie fritidsbåter

Visste du at Norge, i forhold til folketall, er det største enkeltmarkedet for fritidsbåter i verden? Nå har vi sjansen til å ta ledelsen i et nytt, stort marked for utslippsfritt båtliv.

Norge kan bli størst på utslippsfrie fritidsbåter

Det er mer enn 1 million fritidsbåter i Norge. Det beregnes at det er mellom 6 og 6,5 millioner fritidsbåter i Europa. I USA, med sine 340 millioner innbyggere, er det anslått at det er rundt 13 millioner fritidsbåter. 

Regner vi med ulike kategorier yrkesbåter, som båter til havbruksnæringen, taxibåter eller fiskebåter, er markedet vesentlig større. Det er en glidende overgang i teknologiutvikling mellom mindre båter til henholdsvis fritid eller næring. Grønn teknologi, enten det er elektriske drivlinjer, hydrogen brenselceller eller sirkulære skrog, er overførbar på tvers av båtkategoriene. Sånn sett er det kanskje mer naturlig å regne markedspotensial ved å summere yrkesbåter og fritidsbåter.

Da vi ledet an i europeisk sjøfart

Fra midten av 1700-tallet vokste det gradvis frem en betydelig seilskuteindustri langs norskekysten. Mer handel og utveksling på tvers av land, skapte en stadig større etterspørsel etter effektiv transport til sjøs. Visjonære næringslivsledere satset stort på rederier og skipsverft, og på midten av 1800-tallet sto Norge for en betydelig andel av tonnasjen i europeisk sjøfart. 

Storeksportør i et nytt marked for fritidsbåter

Etter andre verdenskrig førte velstandsveksten i Europa og USA til en stor etterspørsel etter fritidsbåter. I 1953 kom en ung ingeniør fra Grimstad hjem etter en studietur til USA. Der hadde han blitt introdusert til et nytt materiale kalt glassfiber. Han støpte en prototype i garasjen, og uten å vite det, tok han det første skrittet mot det som skulle bli starten på et nytt maritimt industrieventyr langs norskekysten. 

Plutselig kunne skrog designes og bygges for større fart, motorene ble større og vedlikeholdet enklere. En æra for plastbåter hadde startet. I 1954 startet den første serieproduksjonen av plastbåter ved Ancas på Tromøya. 16 år senere, i 1970, var Norge den største eksportøren av fritidsbåter til det europeiske markedet.

Hvem tar ledelsen denne gangen? 

Vi klarte det da teknologi og samfunnsutvikling krevde effektiv sjøfart. Vi klarte det da det vokste frem et marked for lystbåter. Nå kan vi klare det en tredje gang når markeds- og samfunnsutviklingen fører til etterspørsel etter utslippsfritt båtliv. 

Vi ønsker å nyte deilige dager på sjøen med kule båter, også i et fremtidig lavutslippssamfunn. Hvem skal ta ledelsen i dette markedet, om ikke Norge?

Elbåtnettverket har som mål å komme først i racet mot et bærekraftig båtliv, slik at Norge nok en gang blir en ledende aktør i det europeiske båtmarkedet: Nye jobber, reindustrialisering og grønn vekst. 

©️ Copyright Peder Tellefsdal

November 28, 2023
Reisebrev fra Gjerstad

Reisebrev fra Gjerstad

I tradisjonsrike industrilokaler i Gjerstad utvikler Green Waves elektriske løsninger for fremtidens båtliv.

Vi tenderer ofte til å tenke at vi er så veldig gode til det grønne skiftet her oppe i nord, men sannheten er kanskje ikke alltid slik vi blir fortalt.

To be enthusiastic about the green future, we need to visualize the future as better than what we have today. This should be reflected in the marketing of green products and green services.